VELKOPAVLOVICKÁ PODOBLAST

Velké Pavlovice | Staré hory
Hrozny vína jsou pěstovány na mohutných spraších, které dávají plná, kořeněná a silněji zabarvená vína. Tyto horniny jsou bohaté na vápník a ostatní prvky, které se odrazí na pikantnosti a minerálnosti vína. Výživná půda dává plná harmonická vína s vyšším extraktem a nižší kyselinou.
Půdy této oblasti jsou hlinité, často jílovité a velmi úrodné. Půdní typ je zastoupen převážně hnědozeměmi a místy se vyskytují rendziny.
Viniční trať je situována na vyvýšeninách kopcovitého terénu a má jižní až jihovýchodní expozici a je na podzim omývána teplými fénickými větry, což zintenzivňuje vyzrávání hroznů.
„Odrůda je matkou vína, půda a poloha jsou otcem vína a ročník je jeho osudem.“ – francouzské přísloví

Share This